wtorek, 12 maja 2015

Cemetary | Cmentarz

Quick project for our Mordheim/Warheim games: cemetary. Gravestones are from Mantic zombie-and-ghoul set. 

Bardzo szybki projekt, który posłuży do klubowych gier w Mordheim/Warheim: cmentarz. Nagrobki pochodzą z zestawu zobie i ghouli od Mantica. 2 komentarze: