wtorek, 12 maja 2015

Cemetary | Cmentarz

Quick project for our Mordheim/Warheim games: cemetary. Gravestones are from Mantic zombie-and-ghoul set. 

Bardzo szybki projekt, który posłuży do klubowych gier w Mordheim/Warheim: cmentarz. Nagrobki pochodzą z zestawu zobie i ghouli od Mantica. 


sobota, 2 maja 2015

Dwarf bust | Popiersie krasnoluda

It`s been a while... Oh well, here is something bigger than usual. This time it`s dwarf bust form SMM. Picture is a little crappy, hope to get better soon. 
UPDATE: you can find more and better pictures here

Trochę mnie tutaj nie było... No nic to, pora wrzucić coś nowego. Tym razem jest to popiersie krasnoluda od Ścibora. Zdjęcie kiepskie, ale mam nadzieję, niebawem pozyskać lepsze.
AKTUALIZACJA: więcej i lepsze zdjęcia znajdziecie tutaj