poniedziałek, 23 listopada 2015

Ogre Kingdoms: Yhetee | Królestwa Ogrów: Yeti

Long break again, but this does not mean that FLP isn`t painting. Just not enough time to post here. Hopefully, this time it will change.

Below you`ll find pictures of Yhetee from Ogre Kingdoms. I`ll use it for Warheim games. Hope you like it.

Znowu długa przerwa, ale nie oznacza to, że GrubyLeniwyMalarz nie maluje. Po prostu nie ma on czasu, aby postować tutaj regularnie. Miejmy nadzieje, że tym razem nastąpi przełom.

Poniżej zdjęcia Yeti z Królestwa Ogrów. Będzie używany do gier w Warheim. Mam nadzieję, że się spodoba.