poniedziałek, 30 czerwca 2014

Cart with food | Wóz z żywnością

http://fatlazypainter.blogspot.com/2014/06/cart-with-food-woz-z-zywnoscia.html
Again, I didn`t have enough time for my hobby. When I wasn`t painting savage orcs warband for Mordheim/Warheim, I created a cart for food transportation. It was made with ice-cream sticks (or Ikea sticks, which you can steal near hot-dog-selling-spot) and tooth-picks. The presented food is resin cast bought from Ristul`s Extraordinary Market. The cart will be an objective for Mordheim/Warheim campaign.

I znowu nie miałem tyle czasu i możliwości na hobby, ile bym chciał. W tak zwanym międzyczasie, kiedy nie maluje zgrai dzikich orków do Mordheim/Warheim, udało mi się wykonać własnoręcznie wóz, który służy do przewożenia żywności. Zrobiony on jest z ogólnie dostępnych materiałów: patyczki do lodów (chociaż ja swoje buchnąłem w Ikei) oraz wykałaczki. Z kolei widoczne żarcie to gotowe odlewy żywiczne z Ristul`s Extraordinary Market. Wóz posłuży jako objective w kampaniach Mordheim/Warheim.