wtorek, 11 lutego 2014

SMM: Polish TKS Tankette Crew`s rewiev | SMM: recenzja załogi polskiej tankietki

Recently I've bought many, many miniatures, but my day is definitely too short to paint any of them. So I decided to write another review. This time you`ll meet Polish TKS Tankette Crew from Scibor Monstrous Miniatures.
Nakupowałem ostatnio modeli, a czasu na malowanie nie mam zupełnie. Dlatego aby cokolwiek wnieść do hobby, zrecenzuję tym razem modele załogi polskiej tankietki, które zostały wyprodukowane przez firmę Scibor Monstrous Miniatures.

Inside the package you`ll find three minis in 1:72 scale (20 mm). They are casted in resin. You won`t find any parts to glue together, all soldiers are one-piece.

W blistrze znajdują się trzy figurki w skali 1:72 (20 mm). Wykonane w całości z żywicy. Nie ma tutaj nic do sklejania, modele są jednobryłowe.

Two soldiers are in standing positions and one is sticking out of tankette hatch. They are all static, with no raised arms or screaming faces. I think SMM tried to show serious situation of brave Polish defenders.
Po wycięciu z ramki dostajemy dwóch dumnie stojących wojaków oraz jednego, który wystawać ma z włazu tankietki. Pozy są stosunkowo statyczne, bez uniesionych rąk, czy wykrzywionych twarzy w szale bitewnym. Widać, że producent starał się zachować powagę sytuacji, jaka miała miejsce podczas wojny obronnej.I won`t judge their uniform details because I`m not any authority when it comes to history. I`ve seen some that-days pictures and I didn`t find any failures.
Jeśli chodzi o umundurowanie i inne szczegóły, to tutaj zdam się na historycznych purystów. Osobiście nie mam aż takiej wiedzy na ten temat, aby się wypowiadać. Oglądałem jednak kilka zdjęć z tamtego okresu i nie wyłapałem uchybień.

Models are well made, without any mold lines. You can remove easily these funny thin thing between minis.
Same modele są odlane poprawnie, bez widocznych linii podziału formy. Widoczne na zdjęciu delikatne nadlewki są banalne do usunięcia.

I`m quite happy about buying these guys. For a good price you get three models in proper scale to use them with tankette model, which was sold recently with Wrzesien 1939 magazine.
Ogólnie uważam zakup za udany. Za stosunkowo niewielką kwotą dostajemy trzy dobrze wykonane figurki w odpowiedniej skali, aby wykorzystać do urozmaicenia modelu tankietki, która jakiś czas temu była dodawana do pisma Wrzesień 1939.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz